Pisos amb suport

Xarxa adscrita red CAT

Temes

icono categoria icono categoria icono categoria icono categoria icono categoria icono categoria
Aquest servei és un recurs d’habitatge comunitari consistent en pisos ubicats en edificis integrats en l’entorn social, amb l’objectiu d’oferir allotjament a persones diagnosticades amb un trastorn mental sever de llarga evolució i amb certa autonomia, amb la finalitat de desenvolupar les tasques de la vida diària dins el seu entorn més proper.

Aquest servei és un recurs d’habitatge comunitari
consistent en pisos ubicats en edificis integrats en l’entorn social, amb
l’objectiu d’oferir allotjament a persones diagnosticades amb un trastorn
mental sever de llarga evolució i amb certa autonomia, amb la finalitat de
desenvolupar les tasques de la vida diària dins el seu entorn més proper.El procés d’atenció compta amb una metodologia centrada en el pla
d’atenció individualitzat. Aquesta, ens permet establir uns objectius ajustats
a cada usuari alhora que quantificables per tal d’avaluar-ne el procés. Les àrees d’actuació en què es
basarà el pla de treball contemplem l’autonomia i la cura personal, les xarxes
relacionals, i la integració comunitària.Periòdicament, s’estipularà la intensitat del suport per a cada
cas, així com l'estructura i temporalització del mateix pel que fa al nombre
d’hores presencials de seguiment. S’estableix a més, una localització telefònica
de 24 h diàries els 365 dies de l’any.L’any 2016, l’Agència Catalana
d’Habitatge cedeix un nou pis a l’entitat a través del conveni de col·laboració
que es signa entre ambdues l’any 2015.Així doncs, l’Ass. Salut
Mental Ponent passa a disposar d’un total de 4 pisos i obre el seu primer
habitatge adreçat a dones.


Contacte

Carme Mateu o Anne Borras - 973221019 - atenciosocial@smponent.com

Data d'última actualització del recurs

28/05/2019

Situació actual del recurs

Activa

Pàgina web del projecte

Localització

  • Carrer Henri Dunant 1 25003 Lleida Lleida Lleida Lleida Catalunya Espanya